Registratie van medische gegevens

Jaarlijks belanden een groot aantal mensen als gevolg van verkeerd geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis. Een goede en snelle uitwisseling van medicatiegegevens kan helpen om fouten te voorkomen. Voor een goede werking van het systeem is het essentieel dat uw volledige gegevens steeds bij onze apotheek bekend zijn en bijgehouden kunnen worden in uw geneesmiddelendossier. U kunt zelf meehelpen aan een goede medicatiebewaking. Het is belangrijk dat u gegevens zoals zwangerschap, borstvoeding, verminderde nierfunctie, overgevoeligheden en de eventuele medicijnverstrekking aan u via andere apotheken, meldt bij onze apotheek. De verstrekte (medicatie)gegevens kunnen wij dan opnemen in ons computersysteem, waardoor uw geneesmiddelendossier actueel en betrouwbaar blijft.

Privacy

Het College bescherming persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt worden en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Uw privacy is bij wet geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft u het recht om uw opgeslagen (medische) gegevens in te zien, te laten verbeteren of af te schermen. U kunt altijd bij onze apotheek inzage vragen in uw geneesmiddeldossier, nieuwe gegevens laten toevoegen of wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien.

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners

Het is belangrijk dat zorgverleners veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens met elkaar kunnen delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner en ondersteunt de samenwerking tussen artsen en apothekers.

Apotheek Buijs is aangesloten op het landelijk schakelpunt (LSP). Met huisartsen(posten), (dienst)apotheken en ziekenhuizen kunnen we medicatiegegevens op een veilige en betrouwbare mannier uitwisselen. Huisartsen en medisch specialisten mogen gegevens van u alleen inzien als er een behandelrelatie is Ún het nodig is voor uw behandeling. Fysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen of zorgverzekeraars kunnen uw gegevens nooit inzien.

Alvorens uw medische gegevens via het LSP ter beschikking te stellen, moeten wij in ons systeem vastleggen ('Opt-in') of u wel akkoord of niet akkoord bent met gegevensuitwisseling met ziekenhuizen, huisartsen en dienstapotheek. U kunt ook zelf thuis uw toestemming regelen via www.ikgeeftoestemming.nl. U houdt altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.vzvz.nl.