De 'Medicatierol'

In overleg met de (huis)arts, verpleegkundig consulent of persoonlijke (thuis)verzorging biedt Apotheek Buijs aan uw geneesmiddelen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te verpakken. Een interessante mogelijkheid is de medicatierol.

De medicatierol is een reeks van kleine plastic zakjes die aan elkaar vastzitten. De aparte zakjes zijn gevuld met geneesmiddelen om in te nemen op bepaalde tijdstippen verdeeld over de dag. Op de zakjes staat vermeld welke medicijnen
er in het zakje zitten, hoe deze eruit zien, en op welk tijdstip u ze moet innemen. Als u bijv.
2 verschillende medicijnen s ochtends moet innemen, dan zitten er in het zakje van die ochtend twee verschillende tabletten.

De medicatierol wordt in het algemeen per week geleverd. U kunt deze dan (laten) afhalen in onze apotheek of thuis laten bezorgen. In geval van vakanties kan de medicatierol voor een langere periode aan u geleverd worden. Bij iedere weeklevering ontvangt u een nieuw overzicht van de in de zakjes verpakte medicijnen en tijdstippen van inname.

Als u er een nieuw medicijn bij moet krijgen, zorgt de apotheek ervoor dat ook de nieuwe medicatie in de volgende medicatierol meeverpakt wordt. Wanneer u stopt met een medicijn moet uw arts dit zo spoedig mogelijk aan onze apotheek (schriftelijk) doorgeven. Dan zorgen wij ervoor dat dit medicijn niet meer in de volgende medicatierol aanwezig is.

De gewone vergoedingsregels voor medicijnen door de zorgverzekeraar blijven van kracht.

Alvorens te starten met de medicatierol wordt het nieuwe distributiesysteem door een apotheekmedewerker goed aan u uitgelegd. Na een aantal weken gebruik zullen wij contact met u opnemen om uw ervaringen te bespreken.

Apotheek Buijs hoopt dat de medicatierol de gebruikers extra gemak en veiligheid geeft.