Klachtenregeling openbare apotheken

Hier leest u wat u kunt doen met eventuele onvrede of een klacht over Apotheek Buijs. Probeer graag eerst het probleem met een van onze apotheekmedewerkers te bespreken. Daarbij kunt u ook vragen naar een overleg met de apotheker. De apotheker kunt u natuurlijk ook telefonisch of via e-mail bereiken. Dat laatste kan bijvoorbeeld ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. De apotheker zal vervolgens proberen de klacht op te lossen. Lukt dat niet, dan wordt u door de apotheek eerst doorverwezen naar de onafhankelijke klachtenbemiddeling van apothekersvereniging KNMP, bereikbaar via e-mail. Deze bemiddelingsservice is laagdrempelig, informeel en vertrouwelijk. Bij klachtenbemiddeling wordt trouwens geen oordeel gegeven, maar een oplossing gezocht. Voor de eventuele verdere klachtbehandeling zijn wij conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangesloten bij de Stichting klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Vragen over zorgnota en zorgkosten

Uw zorgverzekeraar is het aanspreekpunt wanneer u vragen of klachten heeft over de zorgnota die u van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Dat geldt ook voor vragen of klachten over de kosten voor de farmaceutische zorg. U vindt de contactgegevens van uw zorgverzekeraar op uw zorgnota en/of op uw polisblad.

Continue peiling cliŽnttevredenheid

Apotheek Buijs hecht belang aan uw mening. Wij zijn daarom aangesloten bij een extern onderzoeksprogramma voor apotheken. U kunt uw ervaring(en) met onze apotheek daar uitgebreid melden via deze link. Wij horen daarnaast graag ook rechtstreeks van uw ervaring(en) met onze apotheek middels onderstaande beknopte enquête. Op basis van deze reacties kunnen wij zonodig al op korte termijn veranderingen binnen ons apotheekbedrijf doorvoeren. Let op: Apotheek Buijs ontvangt uw reactie op onderstaande enquête 'anoniem'. Wij zijn daardoor niet in staat te reageren op de inhoud van uw reactie. Indien u echter wel graag een rechtstreekse reactie van onze apotheek wilt, ons verzoek om (tevens) een e-mail te sturen naar: info@apotheekbuijs.nl.

 • Wat vindt u van de openingstijden van Apotheek Buijs?
   

 • Wat vindt u van de informatievoorziening door Apotheek Buijs?
   

 • Met welk rapportcijfer waardeert u globaal onze apotheek?

   

 • Is ťťn van de apotheekmedewerkers u in positieve zin opgevallen? (Naam/functie) .
   

 • Heeft u verbeteringssuggesties voor onze service of kwaliteit?

 •